• Szkuner

    Grupa modelarzy zainteresowanych historią i budową modeli szkunerów. Wymiana poglądów, informacji,...

    Kategoria grupy: Żaglowce


    Grupa zamknięta