Forum Koga • Strona główna - Koga Portal - Modele - Żaglowce - Statki - Okręty - Forum modelarskie • Gdańska "Zatoka Wraków"
Strona 1 z 1

Gdańska "Zatoka Wraków"

: 10 paź 2011, 11:41
autor: Banita
"...wrak średniowiecznego statku określany jako Falburt. Jest to dobrze zachowany kadłub holka z przełomu XIV i XV wieku, będącego północnoeuropejskim statkiem towarowym. Udało się nam zinwentaryzować czternastometrowy odcinek górnej części jego burty z belkami odbojowymi i z elementami konstrukcyjnymi kasztelu rufowego, będącego rodzajem nadbudówki rufowej. Odsłonięte pozostałości są niezwykle wartościowe, bo dokumentują fragmenty kadłuba, które zazwyczaj ulegają destrukcji. Trudno wskazać na podobny relikt okrętownictwa i żeglugi na obszarze bałtyckim.

W polskich wodach morskich odkryto także inne wraki statków średniowiecznych, jakimi są koga z XIII wieku, odnaleziona w Rowach, i holk zalegający w Zatoce Gdańskiej, nazwany Miedziowcem (przewoził m.in. ładunek miedzi). Jednakże ka- dłuby tych żaglowców zachowały się w niewielkim stopniu. Falburt, gdy chodzi o elementy konstrukcyjne, jest podobny do Miedziowca i zapewne stanowić będzie źródło pozwalające na zrekonstruowanie wyglądu statków typu holk z pierwszej połowy XV stulecia. "

więcej na: http://www.dziennikbaltycki.pl/morze/434934,centralne-muzeum-morskie-bada-podwodne-relikty-dawnego,id,t.html