Koga to strona miłośników modelarstwa szkutniczego. Znajdziesz tu wszystko, co jest Ci potrzebne do zbudowania modelu od podstaw. Pochwal się swoją pracą, zapytaj o opinię naszą społeczność, wymień się doświadczeniami. Jak znajdziesz chwilę - spotkaj się z nami w realu albo na shoutboxie. Serdecznie zapraszamy.

Strona główna

Koga

Koga - typ statku charakterystyczny dla związku Hanzy. Jego rozwój przypada na okres od XII do XIV wieku. Koga charakteryzowała się poszyciem na zakładkę, jej planki były wykonane z ciosów - w owych czasach nie znano jeszcze pił. Posiadała dwie takie same, proste stewy - dziobową i rufową. Na stewie dziobowej można zaobserwować pojawienie się bukszprytu.Mimo to posiadała jeden żagiel rejowy, w związku z czym nie potrafiła płynąć pod wiatr. Cechą charakterystyczną dla Kogi - czyniącą rozróżnienie między nefem a kogą - jest zawiasowy ster zakończony rumplem. Choć są przesłanki do stwierdzenia, że ster zawiasowy pojawił się już wcześniej w innych jednostkach. We wcześniejszych odmianach kogi można zaobserwować wyłonienie się kasztelu rufowego - nadbudówki podobnej do obronnych wieżyczek w grodach. Początkowo umieszczony był na wystających z pokładu belkach, z czasem został zabudowany. W późniejszym okresie, ok. XVII wieku pojawia się również kasztel dziobowy osadzony na stewie dziobowej, również nie zintegrowany jeszcze z kadłubem. Kogi były głównie statkami kupieckimi, w związku z tym cały kadłub wykorzystywany był jako ładownia. Dostęp do ładowni był rozwiązany w ten sposób, że zdejmowano poprzeczne belki pokładu. Nie posiadały zatem charakterystycznych luków. W czasach wojny kogi były adaptowane pośpiesznie na okręty, czyniąc z nich, groźną, jak na ten czas, broń. Pływały głównie po rzekach i morzach stosując żeglugę przybrzeżną - w tych czasach praktycznie nie istniały narzędzia nawigacyjne. W XIV wieku zostały wyparte przez Holki, natomiast w tym czasie ich konstrukcja tak ewoluowała, że czasami ciężko ustalić, czy dana jednostka jest jeszcze kogą, czy już holkiem, dlatego bardzo często te dwie jednostki są mylone ze sobą. Kogi znane są głownie z ikonografii i pieczęci miejskich, ustalono natomiast, że źródła te oddają dosyć wiernie te jednostki. Do największych odkryć związanych z tym typem staku jest odkrycie wraku kogi hanzeatyckiej z Bremie, w wyniku czego zwryfikowano wiele teorii dotyczących kogi, choć kontrowersje dalej istnieją. Do bardziej znanych kog zaliczają się również kogi pochodzące z rejonów należących dziś do Polski - są to koga elbląska i gdańska, znane z pieczęci tych miast. To właśnie w kodze elbląskiej po raz pierwszy w historii tych statków można zaobserwować ster zawiasowy.

Zobacz też:{menuitems:31,332,326,350,293,287}

{comment}